Indahnya Akhlak Sang Idolaku, Rasulullah Muhammad SAW

 

Love muhammad

Love Muhammad

Muhammad 21

Muhammad 13

Muhammad 27

 

Indahnya Akhlak Sang Idolaku, Rasulullah Muhammad SAW

Contohlah akhlak Rasulullah Muhammad SAW agar kehidupan kita selamat di dunia bahkan di akhirat dan hari pembalasan (kiamat) kelak. #Idolaku #RasulullahMuhammadSAW

Dalam aktivitas kita yang barangkali padat hari ini,sudahkah ibadah-ibadah hariannya terlaksana, termasuk mengamalkan kebaikan dalam perbuatan.

Nah, sobat muslimku perbuatan baik/akhlak mahmudah memiliki sisi kelebihan dan derajat yang tinggi di mata manusia dan Allah SWT.

Allah SWT mencintai orang2 yang berbuat baik kepada siapapun. Perbuatan baik akan mengantarkan seseorang kepada syurga, Mau?

Nah, berikut ini akan diberikan gambaran tentang akhlakul mahmudah yang mari bersama-sama kita amalkan, yuk bareng2 kita perbaiki diri

1)Al-Rahman->belas kasihan&lemah lembut.Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159“Maka dengan rahmat Allah-lah engkau lemah lembut kepada mereka.”

2) Al-‘Afwu, yaitu pemaaf dan mau bermusyawarah. Manusia tidak bisa lepas dari lupa dan kesalahan. Next ON>>>

Firman Allah dalam surat&ayat yang sama, yang artinya“…Sebab itu maafkanlah kesalahan mereka;&bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

3) Amanah, yaitu terpercaya dan mampu menemmpati janji. so.. (Next ON)

Sesungguhnya hal yang paling aku takuti menimpamu ialah syirik kecil: yaitu riya. (HR. Ahmad)

Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang,baik berupa tugas,titipan harta, rahasia&amanat lain,mesti dipelihara &dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Demikian pula apabila berjanji,hendaknya di tepati. Allah berfirman al-Mu’minun ayat 8 artinya, “Dan yang memelihara amanat dan janji mereka ”

4)Anisatun,yaitu manis muka dan tidak sombong.Seyogyanya setiap muslim tidak sombong kepada orang lain, terus berusaha tuk memperbaiki diri.

5) Khusyu’ dan Tadarru’, yaitu tekun tidak lalai dan menundukan atau merendahkan diri terhadap Allah Swt

6)Al-Haya,yaitu malu kalau diri tercela.Perasaan malu terhadap Allah apabila melakukn ma’siyat,meskipun tersembunyi dari pandangan manusia.

7) Al-Ikhwan dan Al-Ishlah, yaitu persaudaraan atau perdamaian. Antara orang yang beriman dengan yang beriman lainnya bersaudara.

Al-Ikhwan dan Al-Ishlah terdpt dalam firman Allah surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.

8) Al-Salihat, yaitu berbuat baik atau amal shaleh.

Seseorang dikatakan beramal soleh,apabila ia mengerjakan pekerjaan yang dibolehkan oleh syara’, disertai ilmunya dan dengan niat yang ikhlas.

9) Al-Sabru, yaitu sabar. Sabar dalam beribadah,sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, serta sabar dalam menghadapi musibah.

10) Al-Ta’awun, yaitu tolong menolong.Tolong menolong merupakan ciri kehalusan budi,kesucian jiwa dan ketinggian akhlak…(next ON)

…memudahkan saling mencintai dan saling mendo’akan satu sama lain, penuh solidaritas dan penguat persaudaraan dan persahabatan.

Firman Allah dalam QS:Al-Maidah:2 , “Hendaklah kamu tolong menolong dlm kebaikan&takwa, dan janganlah bertolongan dalam dosa dan permusuhan.”

Masih banyak lagi perbuatan baik/akhlak mahmudah dalam Al-Qur’an&Hadist,seperti: al-Alifah yaitu disenangi; al-Diyafah, yaitu menghormati tamu

Hilm, yaitu menahan diri dari ma’siyat; al-Muru’ah, yaitu berbudi tinggi; al-Nadzafah, yaitu bersuci/bersih..

al-Sakhau, yaitu pemurah; al-Salam, yaitu sejahtera/ sentosa; al-Siddiq,yaitu bersikap jujur; al-Syaja’ah, yaitu berani karena benar,next on

al-Tawadlu’, yaitu rendah hati terhadap sesama manusia dan banyak lagi sifat-sifat terpuji lainnya

Mari kita berbuat baik dimanapun,kapanpun,dan kepada siapapun itu. Karena kebaikan akan membuahkan hasil kebaikan juga .

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: