“Jangan Berpaling Dari Al-Qur’an” by IslamDiaries

 

Quran yang jarang kita resapi

 

“Jangan Berpaling Dari Al-Qur’an”

1. Bismillah. Assalamu’alaikum. Allah Azza wa Jalla telah menurunkan al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia.

2. Dengan al-Qur`an Allah Azza wa Jalla membukakan hati yang tertutup, mata yang buta, dan telinga yang tuli.

3. Allah Azza wa Jalla berfirman:

4. Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah

5. … supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran mendapat pelajaran. [Shâd/38:29]

6. Barangsiapa mengikuti al-Qur’ân, Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan petunjuk dan keamanan,

7. Sebaliknya orang yang berpaling darinya akan tersesat dan celaka.

8. Allah Azza wa Jalla berfirman:

9. Allah berfirman: “Turunlah kamu berdua (Adam dan Iblis) dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain.

10. Maka, jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

11. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,

12. … dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”. [Thâhâ/20:123-124]

13. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa orang yang berpaling dari al-Qur`ân, maka dia akan memikul beban yang sangat berat

14. Allah Azza wa Jalla berfirman:

15. Sesungguhnya telah Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (al-Qur`ân).

16. Barangsiapa berpaling dari al-Qur’ân, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat.

17. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. [Thâhâ/20:100-101]

18. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memuliakan sebagian manusia dengan al-Qur’ân dan merendahkan sebagian yang lain.

19. Allah Azza wa Jalla berfirman:

20. Maka serahkanlah (wahai Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (al-Qur`ân).

21. Kelak, Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui.

22. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amatlah kuat. [al-Qalam/68:44-45]

23. Tapi.. Walaupun kedudukan al-Qur’ân begitu agung, namun banyak umat Islam berpaling dari tadabbur terhadap kitab mulia ini.

24. Seakan tidak peduli terhadap perkataan Pencipta mereka, tidak mengambil adab dengan adab-adab yang diajarkan di dalam al-Qur’ân.

25. Dan seakan tidak berakhlak dengan akhlak mulia ajaran al-Qur’ân.

26. Maka wahai saudaraku, jangan sampai banyaknya orang yang menjauhi kitab Allah Azza wa Jalla itu menjauhkanmu darinya,

27. … dan jangan sampai banyaknya orang-orang yang mencela orang yang mengamalkan al-Qur’ân itu menjadikanmu terhina.

28. Ketahuilah, sesungguhnya seorang yang berakal lagi cerdas itu tidak akan peduli terhadap kritikan orang-orang gila.

29. Maka majulah menuju kitab Allah, bacalah, fahamilah dengan bimbingan para Ulama Ahlus Sunnah. Semoga tempat kembali kita adalah Jannah.

30. Semoga manfa’at.

Didapat dari artikel yang ditulis oleh Oleh Ustadz Abu Ismail Muslim Atsari via @almanhajindo.

Assalamu’alaikum.

“Al-Qur’an adalah kitab yang sempurna.” |

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: