KUASA AYAT KURSI By :Ustaz Nasir

 

Ayat kursi arab

 

Ayat kursi indonesia

 

Ayat kursi1

 

KUASA AYAT KURSI

Ayat Kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran.

Ia adalah sayyidul ayat atau pemimpin ayat-ayat yang ada dalam kitabullah.

Ayat ini memiliki berbagai keutamaan yang sangat luar biasa apabila kita mahu mengamalkannya.

Namun demikian kita dituntut untuk memahami dan mendalami lebih jauh lagi berbagai hikmah yang terkandung di dalamnya.

Sehingga diharapkan kita akan memperoleh keutamaan yang lebih banyak lagi dalam mengharungi bahtera kehidupan ini.

Di antara hikmah yang terpendam dalam ayat kursi adalah agar kita kaum muslimin merasa selalu ada Allah bersamanya.

Yang akan selalu menolong dan melindungi kita.

Yang akan memberikan kemenangan dan kebahagiaan bagi kita, di dunia mahupun di akhirat kelak.

Dengan ayat kursi kita akan senantiasa menjadi ummat yang optimis menatap masa depan.

Tidak takut, tidak merasa hina dan tidak bersedih hati kerana kita adalah ummat terbaik.

Yang mencintai Allah dan RasulNya.

Yang cinta Al-Quran, sunnah dan syariatNya yang mulia.

Bersama ayat kursi kita menjadi dinamis.

Terus maju dan bergerak ke arah yang lebih baik.

Hari ini lebih baik dari semalam.

Hari esok lebih baik dari hari ini.

Sehingga kita terus berubah dan berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik.

Menjadi lebih berhasil dan meraih cita-cita yang gilang gemilang.

Ayat kursi juga menuntun kita untuk hidup mandiri.

Tidak mudah putus asa dan bergantung dengan kekuatan musuh-musuh Islam.

Tidak mudah merengek dan minta belas kasih.

Selalu menjaga wibawa dan harga diri (izzah) sebagai ummat Nabi yang mulia.

Yang pasti dan pasti akan menang.

Selanjutnya ayat kursi akan membimbing kita untuk hidup keras.

Bekerja keras, cerdas, cermat dan saling bekerjasama dalam kebajikan dan takwa.

Tidak meminta-minta, mengemis apalagi menipu orang lain dan melakukan pekerjaan yang diharamkan Allah SWT.

Melalui ayat kursi kita raih visi dan misi kita.

Mewujudkan negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.

Serta menjadi rahmat bagi semesta alam dengan menjadi guru dan pemimpin bagi peradaban dunia yang gilang gemilang.

Dengan ayat kursi kita raih kekayaan melalui cara-cara yang halalan tayyiban.

Kita ciptakan saudagar-saudagar atau pengusaha muslim yang berjaya

Pegawai-pegawai yang profesional.

Dan para teknokrat dan birokrat yang jujur dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada bangsa dan negara.

Akhirnya ayat kursi akan selalu menjaga kita untuk selalu merasa diawasi Allah SWT.

Merasa ada WASKAT (pengawasan malaikat).

Sehingga mampu menciptakan sistem pengawasan terpadu yang mampu membahagiakan kehidupan kita.

Sekaligus menghantarkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Selamat Beramal!

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: