Maulana Sa’ad berkata bahwa ada 4 tingkatan manusia.

 

Manusia Dakwah 4

Maulana Sa’ad berkata bahwa ada 4 tingkatan manusia.

Tingkatan pertama:

Orang yang menolak sama sekali terhadap usaha da’wah. Berarti orang ini telah ingkar terhadap Al qur’an dan As sunnah karena dalil-dalil usaha da’wah ada semuanya di dalam Al qur’an dan hadits.

Tingkatan kedua:

Orang yang senang sekali dengan usaha da’wah. Mendukung dan setuju dengan usaha da’wah. Tapi apabila diajak untuk keluar di jalan Allah azza wa jalla, maka ia berkata nanti dulu atau belum siap.

Tingkatan ketiga:

Orang yang senang dengan usaha da’wah, ikut bersama-sama keluar di jalan Allah azza wa jalla. Tetapi ketika dihadapkan oleh suatu pilihan ketika datangnya takaza agama dengan takaza dunia, maka ia mendahului takaza dunianya.

Tingkatan keempat:

Orang yang senang dengan usaha da’wah, ikut bersama-sama keluar di jalan Allah azza wa jalla, dan ketika dihadapkan antara 2 pilihan, takaza dunia atau agama maka ia memilih takaza agama lebih dahulu dan mengorbankan keduniaannya.

Inshaa Allah bhai … malam sabgozari markaz malam ini
semua bersedia hadir … inshaa Allah

[DeAriola Sutan Sari Alam ]

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: