# Menanamkan-Kebaikan-Dalam-Hidup # By’ Aisha nhz

Kebaikan G +

Kebaikan wanita G+

Kebaikan sedekah G+

 

# Menanamkan-Kebaikan-Dalam-Hidup #

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
SubhanAllah Alhamdulillah Allahu Akbar….

Melakukan dan menyebarkan kebaikan sudah tepat dan tidak salah. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah pun banyak disebutkan. Generasi terbaik umat ini (Shahabat Nabi) dipuji oleh Allah salah satunya karena AMAR MA’RUF (memerintahkan/menyeru pada kebaikan) artinya melakukan & menyebarkan kebaikan.

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”
(Ar-Ra’du:11)

“ Kamu (Nabi & para Shahabat beliau) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah ”
(Ali Imron:110)

“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung ”
(Ali Imron:104)

“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ” (At-Taubah:71)

“ Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar ” (An-Nisaa’:114)

Masya Allah,, Alangkah indahnya ayat-ayat Allah, betapa indahnya Islam agama ku,,

Akhirul Kallam

Setiap gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita jika seandainya bukan atas kehendak Allah maka tidak akan terlaksana, dan setiap perbuatan yang kita lakukan tak dapat terlaksana jika bukan karena kehendak-Nya, sehingga sudah sewajibnya kita mensyukuri segala sesuatunya itu._

Implementasi dari mensyukuri adalah dengan mendjalani tiap denyut hidup ini dengan melaksanakan kebaikan. Sehingga pantaslah disebut esensinya kita berbuat baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dan merupakan pelaksanaan dari kebaikan itu sendiri.

Tugas hamba terhadap hambanya yang lain adalah untuk saling mengingatkan, untuk terus menggapai Redha Allah Azza Wa Jalla hingga napas terakhir, dan In sya Allah mudah-mudahan napas terakhir kita adalah napas dengan tingkat keimanan tertinggi, karena kita selalu berjuang dan merealisasikannya dalam berbuat kebaikan setiap harinya, tetap istiqomah mengamalkannya, ikhlas semata karena Allah Ta’ala.

Dan cukuplah hanya Allah yang menilai dari setiap kebaikan yang kita lakukan. biarlah kita tak mendapat nilai apa-apa di mata manusia asalkan tinggi derajat kita di mata Allah.

Ayooo.. kita tanamkan kebaikan dalam hidup kita, karena hidup bukan hanya untuk hari ini, esok atau lusa, tetapi hidup ini juga untuk menuju kehidupan kelak.

Walhamdulillaahir Rabbil ‘Aalamiin

Keep istiqomah wa hamasah !!
By’ Aisha nhz

Wa’alaikum sallam warohmatullahi wabarokatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Walahaulawala Quwwata illabilla hil ‘aliyil ‘azhim. Allahumma sholli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. Astaghfirullahal ‘azhim wa atubu ilaih.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: