PERNIAGAAN DENGAN ALLAH

 

 

Ampuni aku cewe lalai

 

Tahajud allah turun

 

PERNIAGAAN DENGAN ALLAH

1.Sahabat2ku, hidup kita di dunia ini laksana perniagaan, hasilnya akan kita tuai di akhirat nanti. Ada yang untung, ada yang tidak untung. Ada

2. yang bahagia karenanya dan ada pula menderita. Ayat yg saya kutip ini, memberikan tawaran kepada kita mengenai sebuah perniagaan dengan

3. keuntungan berlipat-lipat, tidak ada yang mampu menandinginya, yaitu PERNIAGAAN DENGAN ALLAH. Saya ambil dari surah Ash-Shaff ayat 10-12

4. Sahabat2 lihat sendiri surahnya yah, QS Ash-Shaff [61]: 10-12 KEUNTUNGANNYA: MENYELAMATKAN DARI SIKSA Allah SWT berfirman:

5. Yaa ayyuhal ladziina aamanuu hal adullukum alaa tijaaratin (hai orang2 yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan).

6. Seruan ayat ini ditujukan kepada kaum Mukmin. Mereka ditawari sebuah tijarah. (pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya), sebagaimana

7. al-tijarah dapat menyelamatkan pelakunya dari ujian kemiskinan. TAWARAN PERNIAGAAN ITU MENJADI LEBIH MENGGIURKAN KARENA BERASAL DARI

8. ALLAH SWT. Tentulah perniagaan yang ditawarkan bukan perniagaan biasa dengan keuntungannya biasa. Ini adalah perniagaan yang melibatkan antara

9. hamba yang dhaif dengan Allah zat yang memiliki seluruh alam semesta raya Maka bisa dipastikan, keuntungan yang bakal didapat sungguh luar biasa

10. Berikutnya “tunjiikum min adzaabin aliim” (yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih). Fitrah manusia, tidak mau ditimpa dengan sesuatu yang

11. menyakitkan. Oleh karena itu, keuntungan perniagaan berupa terselamatkannya manusia dari azab yang merupakan tawaran yang amat menggiurkan

12. Tapi tawaran tsb hanya menarik bagi orang2 yang meyakini dahsyatnya siksa akhirat. Lihat QS al-Fajr [89]: 25 “Perniagaan dengan Allah”

13. siapapun yang bertransaksi/melakukan perniagaan dengan Allah pasti tidak akan merugi, seperti tertulis di firman Allah di surah Fatir ayat 29

14. “Sesungguhnya orang2 yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan

15.kepada mereka dengan diam2 dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”

16. Sahabat2ku, yuuk kita melalukan perniagaan dengan Allah sebanyak2nya, agar kita mendapatkan pertukaran yang baik serta keselamatan.

17. di dunia dan akhirat. Saya singkat saja sharing statusnya, Mohon bantu koreksi jika ada kesalahan. [@dewi_dewiyana ]

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: