Mahalnya Istiqomah Penulis : Al Ustadz Fath El Bari, LC

 

 

Allah tempat mengadu2

 

Mahalnya Istiqomah
Penulis : Al Ustadz Fath El Bari, LC
Rasululloh SAW mewasiatkan kepada Sufyan bin Abdillah ats-Tsaqofi -rodiyallohu ‘anhu-: ” Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah ” [HR. Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Abi ‘Ashim dll]
Para ‘Ulama mengatakan: “Al-Istiqomah khoerun min alfi karomah “.
Maksudnya: Istiqomah lebih baik daripada ribuan karomah.
Tidak ada nikmat yang lebih besar, setelah Allah mengaruniai seseorang Islam dan iman, melebihi nikmat mengenal sunnah dan hidup di atas manhaj para salaful ummah.
Mengenal sunnah dan manhaj salafush-sholeh ada satu nikmat sangat agung, tak dapat dibeli dengan sepenuh bumi emas. Alangkah sangat rugi dan hina, orang yang telah Alloh arahkan hatinya untuk mengenal Sunnah Rasul dan
Manhaj salafush-sholeh, kemudian dia terjerat dalam perangkap setan dan belenggu syahwat dunia.Cahaya Sunnah telah nampak dan menerangi jalannya, setelah lama gelap-gulita di jalan syahwat dan syubhat. Namun, dia memadamkan lentera tersebut dengan mulutnya.
Memadamkan cahaya sunnah akan meredupkan semangat istiqomah, mengundang badai “FUTUR” yang sangat dahsyat.
Tidak akan ada yang selamat darinya kecuali orang yang telah dirahmati Alloh.
” Al-A’maalu bi khowaatimiha “
Amalan itu tergantung penutupnya .. [Al-Hadis]
Semoga Allah azza wa jalla, memberikan kita husnul khitaam
Dinukil Oleh : Ustadz Ferry Nasution

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: