“Untuk Siapakah Semua Yang Kita Perbuat?” by @IslamDiaries

 

Allah ungu 10

Allah maha Besar

Allah abu 1

Allah buku 2

Allah perahu

 

“Untuk Siapakah Semua Yang Kita Perbuat?”

Bismillah. Assalamu’alaikum.

1.Teman teman semua…. Allah Ta’la berfirman:

2. “Jika kalian berbuat ihsan, maka itu untuk kalian.

Dan jika kalian berbuat buruk, itupun untuk kalian juga.” (Al Israa: 7)

3. Pahamilah.. Amal sholeh kita tidak menguntungkan Allah..

Maksiat hamba pun tidak merugikan Allah..

4. Banyak kita lihat.. Disana ada manusia yang sengaja memaksiati Allah..

Ia tak mau shalat..

Tidak berpuasa Ramadlan..

5. Ia menyangka telah merugikan Rabbnya.. Padahal..

Kemaksiatan itu merugikan dirinya sendiri..

6. Sebaliknya..

Disana ada juga orang yang bangga dengan ketaatannya..

7. Ia merasa mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah..

Ia memandang telah berjasa kepada Allah..

8. Dengan membela agamaNya..

Dengan ketaatan dan amalan shalih..

9. Ia pun menjadi angkuh karenanya..

10. Padahal..

Kalau bukan karena Allah yang memberinya kekuatan..

Tentu ia akan tersesat jalan..

11. Teman teman..

Ketaatan yang menimbulkan keangkuhan..

Lebih buruk dari pada maksiat yang menimbulkan taubat dan ketundukan..

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: