“Inilah Induk Dari Semua Kemaksiatan”

Maksiat azab

maksiat rangka

Maksiat wafat

 

“Inilah Induk Dari Semua Kemaksiatan”

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
SubhanAllah Alhamdulillah Allahu Akhbar

1. Imam Ibnu Qoyyim rohimahulloh berkata: “Induk semua kemaksiatan, baik yang besar atau yang kecil ada 3, yaitu;

2. (1). Keterikatan hati kepada selain Allah Ta’ala, yang tidak lain adalah syirik.

3. (2). Menuruti dorongan emosi, yang tidak lain adalah zholim.

4. (3). Menuruti kekuatan nafsu syahwat, yang tidak lain adalah berzina.

5. Tujuan akhir keterikatan hati dengan selain Allah Ta’ala adalah syirik dan mengklaim ada tuhan baru selain Allah Subhanahu wa Ta’ala.

6. Tujuan akhir menuruti dorongan emosi adalah membunuh.

Dan tujuan akhir menuruti kekuatan nafsu syahwat adalah zina.

7. Oleh karenanya, Allah menyebutkan ketiga hal itu secara bersamaan di dalam firman-Nya berikut:

8. Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)

9. … kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu,

10. … niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”. (QS. Al-Furqoon: 68).

(Lihat Al-Fawaaid, hal.106)

11. Demikian Faedah Ilmiyah dan Mau’izhoh Hasanah yang dapat kami sampaikan pada hari ini.

12. Semoga Allah Ta’ala melindungi kita semua dari tiga induk kemaksiatan dan cabang-cabangnya.

13. Dan semoga Allah Ta’ala senaniatas menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang sholih hingga akhir hayat. Amiin.

by @IslamDiaries

Wa’alaikum sallam warohmatullahi wabarokatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Walahaulawala Quwwata illabilla hil ‘aliyil ‘azhim. Allahumma sholli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. Astaghfirullahal ‘azhim wa atubu ilaih

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: