UJIAN ALLAH By : K. H. Muhammad Arifin Ilham

 

ujian allah

 

K. H. Muhammad Arifin Ilham
Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barkaatuhu.

Sahabatku, mari kita kenali Nilai Ujian Hidup ini. Sungguh ujian hidup itu adalah kepastian, dunia ini “daarul balaai” tempatnya ujian. karena itu jangan panik dengan ujian musibah (QS al Anbiya 35), hanya nilainya yang berbeda beda:

1.Bagi hamba yang beriman yang taat, ujian itu untuk naik derajat disisi Allah, “Mereka meraih rahmat Allah karena kesabaran mereka”(QS al Baqoroh 156 – 157).

2. Bagi muslim ma’siyat, itu adalah peringatan (QS Ar Rum 41),

3. Bagi orang kafir adalah persekot azab (QS as Sajadah 21),

4. Tetapi kafir, zholim, pelaku ma’siyat tidak kena musibah malah sukses.

Jangan sekali kali iri pada mereka, itulah “istidraz” kesannya ni’mat sebenarnya azab tertunda, “Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh kenikmatan di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan” (QS Hud 15-16).

Allahumma ya Allah jadikanlah kami hambaMu yang pandai membaca hikmah dibalik ujianMu…aamiin.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: