*** DUNIA KAMPUNG AMAL , AKHIRAT KAMPUNG BALASAN ***

Dunia kampung amal akhirat kmp balasan

Dunia cerita

Sholat dunia akhirat

Dunia helaan nafas

 

*** DUNIA KAMPUNG AMAL , AKHIRAT KAMPUNG BALASAN ***

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
SubhanAllah Alhamdulillah Allahu Akbar……….

Jangan Jadikan Cita-cita Duniawi Sebagai Tujuan Utama Hidup Kita, Tetapi Jadikanlah Akhirat Tujuan Kita.
Jangan terlena dengan kehidupan dunia, dunia adalah ladang amal untuk bekal menuju kampung akhirat.

“Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat.
(Qs. Ali Imran : 152.)

“Dan mereka merasa gembira dengan kehidupan dunia, padahal tiadalah kehidupan dunia itu bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sedikit.
(Qs. Ar-Ra’d : 26.)

“.Maka atas mereka kemurkaan dari Allah, dan bagi mereka azab yang besar.
Yang demikian karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat..”
(Qs. An-Nahl : 106-107.)

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
niscaya Kami balas pekerjaan mereka di dunia ini,dan mereka tidak dirugikan.
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (bagian) di akhirat melainkan neraka.
Dan hilanglah apa yang telah mereka usahakan (waktu di dunia).
Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
(Qs. Huud : 15-16.)

“Barangsiapa menginginkan kehidupan sekarang (dunia),maka akan kami segerakan baginya di dunia dan Kami akan tentukan baginya neraka Jahanam yang akan dimasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
Dan barangsiapa menghendaki kebahagian akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh,dan dia seorang mukmin,maka mereka itulah yang usahanya disyukuri (diterima).
(Qs. Al-Isra : 18-19.)

“Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.”
(QS. Al A’laa: 16-17).

Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, tidak ada larangan bagi umat islam untuk mencari kesenangan atau kebahagian di dunia, malah kita harus berusaha agar kita dapat kebahagian di dunia.
Namun kita tidak boleh melupakan kehidupan akhirat, dimana kita harus banyak melakukan amal shalih untuk bekal kita dikehidupan akhirat, agar kita dapat hidup bahagia disana, yaitu dengan mendapatkan surga.

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi” (QS. Al Qashshash: 77).

Jadikan Akhirat Tujuan Kita
Dunia adalah sebagai ladang persiapan untuk menuju kampung akhirat.
Dikatakan oleh Qurthubi dalam Al Jaami’ li Ahkamil Qur’an (7: 199), “Hendaklah seseorang menggunakan nikmat dunia yang Allah berikan untuk menggapai kehidupan akhirat yaitu surga. Karena seorang mukmin hendaklah memanfaatkan dunianya untuk hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi ia bukan mencari dunia dalam rangka sombong dan angkuh.”

“Gunakanlah yang telah Allah anugerahkan untukmu dari harta dan nikmat yang besar untuk taat pada Rabbmu dan membuat dirimu semakin dekat pada Allah dengan berbagai macam ketaatan. Dengan ini semua, engkau dapat menggapai pahala di kehidupan akhirat.” (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 6: 37).

Ketika di dunia, setiap aktivitas kita ditujukan untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Jadikan belajar kita di bangku kuliah sebagai cara untuk membahagiakan orang banyak. Jadikan usaha atau bisnis kita bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Karena semakin banyak yang mengambil manfaat dari usaha dan kerja keras kita di dunia, maka semakin banyak pahala yang mengalir untuk kita. Karena sebaik-baik manusia, merekalah yang ‘anfa’uhum linnaas’, yang paling banyak memberi manfaat untuk orang banyak.
Allah telah mengancam bagi orang yang hanya mencari kesenangan dunia dan melupakan akhirat dengan neraka Jahannam.
“NA’UUDZU BILLAAHI MIN DZAALIK”.

~DO’A :
“Ya Rabb kami,berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.
“AAMIIN”

Wa’alaikum sallam warohmatullahi wabarokatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Walahaulawala Quwwata illabilla hil ‘aliyil ‘azhim. Allahumma sholli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. Astaghfirullahal ‘azhim wa atubu ilaih.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: