Rasulullah SAW Lebih Aku Cintai Daripada Diriku By: KisahRasul

 

Muhammad purnama

 

Rasulullah SAW Lebih Aku Cintai Daripada Diriku

Kisah Rasulullah SAW bersama Umar bin Khattab ra
by KisahRasul

Bismillah….

1. Tatkala Rasulullah SAW sedang berjalan bersama para sahabatnya, beliau menarik kedua tangan Umar bin Khattab.

2. Umar R.A lantas berkata, “Demi Allah, ya Rasulullah! Sesungguhnya aku mencintaimu.” Rasul SAW berkata, “Melebihi orang tuamu wahai Umar?”

3. Umar R.A menjawab, “Benar, wahai Rasulullah.” Rasul SAW berkata lagi, “Melebihi keluargamu?” Ia menjawab, “Benar, wahai Rasulullah.”

4. “Melebihi hartamu?” tanya Rasul SAW kemudian. “Benar, wahai Rasulullah,” jawab Umar R.A. Rasul bertanya lagi, “Melebihi dirimu?”

5. Namun dipertanyaan terakhir ini Umar R.A menjawab, dengan segenap ketulusan dan kejujuran, “Tidak, wahai Rasulullah.”

6. Rasul SAW lalu berkata, “Tidak wahai Umar! Sesungguhnya keimananmu tidak sempurna hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri.”

7. Kemudian Umar R.A melompat lalu duduk sejenak sendirian. Setelah itu ia berteriak seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Demi Allah…

8. … engkau sekarang adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri!” Rasul SAW berkata, “Sekarang wahai Umar (baru benar).”

9. Suatu hari Abdullah bin Umar bertanya tentang peristiwa ini dan bagaimana bisa ayahnya mencintai Rasul SAW lebih dari dirinya sendiri…

10. Umar menjawab, “Aku memikirkan tentang diriku, kepada siapakah aku lebih banyak membutuhkan. Kepada Rasul ataukah kepada diriku sendiri?

11. “Kemudian aku teringat tatkala berada dalam kesesatan & sekiranya Allah tidak menjadikan Rasulullah sebagai penyebab datangnya hidayah…

12. … Kemudian aku juga teringat bahwa pada hari kiamat kelak, aku tidak akan mampu menggapai surga Firdaus Al-A’la kecuali dengan …

13. … kecintaanku kepada Rasulullah. Barulah aku mengerti bahwa aku lebih banyak membutuhkan beliau daripada diriku. …

14. … Karena itu, aku lebih mencintai Rasulullah SAW daripada diriku sendiri.” tutur Umar R.A kepada anaknya Abdullah bin Umar.

15. Sahabatku seiman, coba kita renungkan, sudahkah cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada keluarga kita? Harta kita?

16. Sudahkah cinta kita kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada pasangan kita? Juga cinta kita kepada diri kita sendiri? Sudah?

17. Cinta Rasulullah SAW kepada kita begitu besar, hingga tak jarang beliau berdoa sambil menangis, “Ummati.. Ummati…” Mendoakan kita semua

18. Semoga Allah Ta’ala senantiasa memupuk cinta kita kepada Rasulullah SAW… Dan membimbing kita selalu meneladani beliau… aamiin ya Rabb

19. Semoga kelak kita bisa bersama-sama Rasulullah SAW di surganya Allah Ta’ala, mencium tangan beliau, memeluk beliau SAW, aamiin ya Rabb

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: