#ReboWekasan#

 

Alangkah baik mengingat Allah

 

#ReboWekasan#

Bismillah,

RABU AKHIR BULAN SHAFAR. Tepat hari Rabu tgl 1Jan2014 merupakan hari rabu terakhir di bulan shofar 1435H,, adapun Ulama mengatakan’ disebut di dalam Kitab Al-Jawahir ; Allah Ta’ala menurunkan bala’ pada tiap-tiap tahun sebanayak 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) bala’. Semua itu diturunkan sekalian pada hari rabu akhir shafar. Maka pada hari itu keadaannya lebih payah daripada setahun. Demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhamad bin Ismail Daud Al-Fathoni di dalam kitabnya ” Al- Bahjatul Mardhiyah”. Terutama pada hari rabu di akhir bulan shafar, sebagian ulama’ mengakui turunnya bala’ ke dunia ini besar-besaran pada akhir bulan shafar. Allah berfirman : “Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus”. (Q.S. Al-Qomar : 19) Dan berdasar dalil yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, ia berkata : “Rasulullah saw telah ditanya tentang hari rabu. Lalu Beliau saw menjawab : “Hari Rabu adalah hari nahas yang terus menerus”. Mereka bertanya : “Kenapa bisa demikian, ya Rasulullah ?”. Jawab : “Karena pada hari itu Allah telah menenggelamkan Fir’aun dan kaumnya, memusnahkan kaum Aad dan Tsamud, yaitu kaum Nabi Sholeh”.

(Uraian): sebagian ulama’ mengatakan bahwa Allah telah membinasakan tujuh kaum yang kafir pada hari rabu dengan tujuh macam azab, mereka itu adalah : 1)Auj bin Unuq dibinasakan dengan burung Hudhud. 2)Qorun dibinasakan dengan dibenamkan ke dalam tanah. 3)Fir’aun dan pasukannya dibinasakan dengan ditenggelamkan ke dalam sungai Nil. 4)Namrud dibinasakan dengan nyamuk. 5)Kaum Luth dibinasakan dengan batu. 6)Syidad bin Aad dibinasakan dengan suara jeritan Jibril as. 7)Kaum Aad dibinaskan dengan angin yang kencang. Sumber: Kitab As Sab’iyyaatu fil Mawaa’idhil Barriyyat karya Al Imam Syaikh Abu Nashr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdaani. Maafkan Atas sgala khilaf Wassalam.

Catatan.Malam rabo bertepatan dengan malam th baru ,kita sholat empat raka’at dengan dua salam. Caranya niat usholli sunnatal lidaf’ilbalaya fii hadzihissanati rak’ataini lillahi ta’ala. Raka’at pertama setelah membaca surat al fatihah lalu membaca surat al kautsar 17 kali, surat al ihlas 5 kali, alfalaq dan annas 1 kali. Reka’at kedua caranya juga sama.lalu salam. Begitu juga raka’at ketiga dan keempat caranya juga sama. Lalu berdoa tolak bala'( bencana ).
By: @imsyah_rabban

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: