RENUNGAN ……..

Umar bin khattab ilmu

Bagaimana cara mengetahui baik tidaknya seseorang?

Ini 3 indikator dari Khalifah UMAR BIN KHATTAB. Mau tahu?

Pertama, caranya bertetangga. Kalau kita bukan tetangganya, kita bisa menanyakan kepada tetangganya bagaimana sikap & prilaku dia pada tetangganya.

Kedua, prilakunya dalam berjual beli. Kalau kita tidak pernah berniaga dengannya, kita bisa menanyakan kepada orang yang pernah bertransaksi dagang dengan nya.

Ketiga, sikapnya saat menjadi musyafir. Kalau kita tidak pernah melakukan perjalanan bersamanya, kita bisa bertanya kepada teman seperjalanannya.

Itulah 3 indikator untuk mengetahui baik tidaknya seseorang. Bisa dipake buat menilai calon suami atau istri.. …

 

Sedekah inun

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Muslimku.

NILAI SEDEKAH

Rasulullah SAW bersabda:
“Dahulu ada seorang lelaki yang bernazar. “Sungguh aku akan bersedeqah dengan suatu sedeqah”. Kemudian ia keluar dari rumah membawa sesuatu dan menyerahkannya ke tangan seorang pencuri. Melihat hal itu orang-orang pun mencemuh perbuatnnya. Mereka berkata sinis. “Malam ini engkau bersedekah kepada pencuri”. Sungguh aku akan bersedekah dengan yang lain.

Kemudian ia keluar dari rumah membawa sedekahnya dan menyerahkannya ke tangan seorang kaya. Maka orang-orang pun menyalahkan perbuatannya. Mereka berkata ” malam ini engkau bersedekah kepada seorang kaya”. Lelaki itu berkata dengan tenang “Ya Allah segala puji bagi-MU, kerana aku telah bersedekah kepada seorang pencuri, perempuan pelacur, dan orang yang berpunya”.

Pada malam hari, lelaki itu bermimpi mendengar suara mengatakan. “Adapun sedekahmu pada si pencuri, maka mudah-mudahan sedekahmu dapat menjauhkanmu dari perbuatan mencuri. Sedangkan sedekahmu kepada si pelacur, mudah-mudahan menjauhkanmu dari perbuatan zina. Sedekahmu kepada seorang kaya, mudah-mudahan orang itu dapat mengambil pelajaran dari sedekahmu, sehingga ia mau menafkahkan harta yang dianugrahkan Allah SWT kepada orang lain”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Subhanallah wabihamdihi Subhanallahil Adzim.
Astaghfirullah lil mukminina wal mukminat.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.

 

Bersyukur wanita

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimku.
Mari kita amalkan doa Nabi SAW yang begitu pendek ini
tetapi luas pengertiannya.
Mu’az bin Jabal ra menceritakan bahawa suatu hari Rasulullah SAW memegang tangannya seraya mengucapkan, “Hai Mu’az, demi Allah sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu.” Lalu beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepadamu hai Mu’az, jangan kamu tinggalkan bacaan setiap kali di akhir solat hendaknya kamu berdoa, ‘Allahumma a’in ni ‘ala zik rika wa syuk rika wa husni ‘ibadatik’ (Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatMu, bersyukur kepadaMu, dan beribadah dengan baik kepadaMu).”
(HR Abu Daud)
Subhanallah Wabihamdihi Subhanallahil Adzim.
Astaghfirullah lil mukminina wal mukminat.
Allahumma salli ala saidina Muhammadin wa ala ali Muhammad.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: