Ibadah dengan Riya’ = NERAKA

 

Riak Di internet


 

Ibadah dengan Riya’ = NERAKA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
SubhanAllah Alhamdulillah Allahu Akbar

1.  Berikut kami sampaikan share tentang : Mengenal Riya’ •

2. Riya’… apakah itu? • Riya’ adalah menampakkan amalan sholih dalam rangka mencari pujian manusia.

3. Menampakkan sedekah supaya dipuji, menampakkan sholat dan puasa supaya dipuji manusia • Itu termasuk Riya’

4. Berjihad, menuntut ilmu, dan menampakkan berbagai amal ibadah lainnya demi pujian dan sanjungan manusia • juga tergolong Riya’

5. Apa hukumnya Riya’? • Riya’ merupakan dosa besar. Karena riya’ termasuk perbuatan syirik kecil.

6. Rasul SAW  bersabda: “Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah asy syirkul ashghar (syirik kecil)…

7. … maka para shahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan asy syirkul ashghar? Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ar Riya’.”

8. Bahaya riya’? Apabila suatu amalan dilandasi rasa riya dari awalnya maka ini bisa menyebabkan suatu amalan tidak diterima di sisi Allah

9. Allah subhanahu wata’ala berfirman :

  10. Dalam ayat di atas, Allah subhanahu wata’ala mengabarkan bahwa sedekah yang selalu disebut-sebut atau menyakiti perasaan si penerima …

  11. … akan menyebabkan hilangnya pahala sedekah tersebut di sisi Allah subhanahu wata’ala sebagaimana orang yang riya’ dlm infaq & sedekahnya.

  12. Selain tertolaknya amalan, pelaku riya’ juga di ancam dengan neraka • Sabda Rasul SAW: "Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah…

  13. … 3 golongan manusia: pertama; seseorang yang mati di medan jihad. Kedua; pembaca Al Qur’an, dan yang ketiga; seseorang yang suka berinfaq …

  14. … Ketiga golongan manusia ini Allah subhanahu wata’ala campakkan dalam An Naar (neraka) karena mereka beramal bukan karena Allah …

  15. … subhanahu wata’ala namun sekedar mencari pujian dan popularitas. (HR. Muslim no. 1678) • Naudzubillah mindzalik

  16. Bagaimana jika rasa riya’ itu muncul di tengah-tengah amalan?

  17. Seseorang melakukan amalan dengan niat awal hanya untuk Allah kemudian ditengah2 melakukan amalan tersebut terbersit rasa riya’, maka …

  18. Apabila dia berusaha untuk menghilangkan rasa riya’ yang tiba-tiba hinggap tersebut dan tidak memperdulikannya serta bersungguh-sungguh…

  19. … berusaha untuk memurnikan niatnya hanya untuk Allah semata maka riya’ tersebut tidak akan membahayakannya.

  20. Apabila riya’ tersebut terus diikuti hingga akhir amalannya dan amalan yang dilakukan adalah jenis amalan yang bersambung dari awal …

  21. … sampai akhir seperti sholat, maka amalan tersebut akan tertolak dan pelakunya pun akan mendapatkan ancaman siksa neraka.

  22. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan semua amal ibadah kita dari jebakan Riya’, naudzubillah mindzalik, aamiin.

Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang ghaib, dia di ciptakan dari nurWa’alaikum sallam warohmatullahi wabarokatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Walahaulawala Quwwata illabilla hil ‘aliyil ‘azhim. Allahumma sholli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. Astaghfirullahal ‘azhim wa atubu ilaih.

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: