***Asyifa’ binti Abdillah, Sumbangsih Besar buat Masyarakat ***

 

Asyifa binti Abdillah

 

***Asyifa’ binti Abdillah, Sumbangsih Besar buat Masyarakat ***

Ia salah satu bintang dalam sejarah Islam. Kiprahnya di tengah masyarakat diakui oleh banyak orang, termasuk Rasulullah dan Amirul Mu’minin, Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, ia telah mengajari penduduk Mekkah baca tulis. Aktivitas ini dilanjutkannya setelah ia masuk Islam, bahkan Asy-Syifa dikenal sebagai guru wanita pertama dari kalangan kaum Muslimin.

Selain itu, iapun dikenal sebagai peruqyah yang handal. Ruqyahnya dikenal dengan nama Ruqyatun Namlah. Dengan izin Allah ia dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit cacar. Ruqyah ini disetujui oleh Rasulullah saw dan karena keahliannya ini Rasulullah membuatkan klinik khusus pengobatan penyakit cacar untuknya.

Syifa adalah guru yang ternama. Ia memiliki banyak murid, baik mereka yang ingin belajar baca tulis, meruqyah, dan mempelajari ilmu agama. Di antara muridnya adalah Hafshah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah.

Kiprah Asy Syifa’ di tengah masyarakat semakin meningkat di masa Umar bin Khattab. Khalifah kedua ini memintanya untuk menangani urusan pasar di kota Madinah dan tugasnya mengelola perdagangan ini dilakukannya dengan baik. Selain itu, Umar bin Khattab pun sering bertukar pendapat dengan Asy-Syifa untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi.

Sungguh Asy-Syifa adalah wanita cerdas yang sangat peduli terhadap masyarakat.

Sumber : http://ummi-online.com/berita-922-hidup-penuh-makna-para-shahabiyah.html

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: