*** MENGENAL ALLAH ‘AZZA WA JALLA ***

Mengenal Tuhan

ayat quran

Allah ada dihati sejauh mana

 

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
SubhanAllah Alhamdulillah Allahu Akbar

*** MENGENAL ALLAH ‘AZZA WA JALLA ***

1. Siapakah Tuhanmu? maka katakanlah: tuhanku adalah Allah, yang memelihara diriku & memelihara semesta alam ini dengan segala ni’mat yang dikaruniakanNya.

2. Dan dialah sembahanku, tiada sesembahan yang haq selain Dia.

3. Semua yang ada selain Allah disebut Alam, dan aku adalah
salah satu dari semesta alam ini.

4. Melalui apa anda mengenal Tuhan ? Maka hendaklah anda jawab : Melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya dan melalui ciptaan-Nya.

5. Di antara tanda2 kekuasaan-Nya ialah: malam,siang,matahari & bulan. Sedang di antara ciptaan-Nya ialah: 7 langit &7 bumi besrta segala mahluk yang

6. ada di langit dan di bumi serta yang ada di antara keduanya.

7. Dan di antara tanda2 kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan janganlah

8. (pula kamu bersujud) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu benar2 hanya kepada-Nya beribadah” (Fushshilat:37)

9. Dan macam-macam ibadah yang diperintah Allah itu, antaralain : Islam (Syahadat, Shalat, Puasa, Zakat dan Haji), Iman, Ihsan, Do’a, Khauf

10. (takut), Raja’ (pengharapan), Tawakkal, Raghbah (penuh minat), Rahbah (cemas), Khusyu’ (tunduk), Khasyyah (takut), Inabah

11. (kembali kepada Allah), Isti’anah (memohon pertolongan), Isti’adzah (meminta perlindungan), Istighatsah (meminta pertolongan untuk

12. dimenangkan atau diselamatkan), Dzabh (penyembelihan) Nadzar dan macam-macam ibadah lainnya yang diperintahkan olehAllah.

13. “Dan sesungguhnya masjid2 itu a/ kepunyaan Allah, karena itu janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah”
(Al-Jinn:18).

14. Karena itu barangsiapa yang menyelewengkan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka dia adalah musyrik dan kafir

15. Dan barangsiapa menyembah sesembahan yang lain di samping (menyembah) Allah, padahal tidak ada satu dalilpun baginya tentang itu,

16. maka benar-benar balasannya ada pada tuhannya. Sungguh tiada beruntung orang-orang kafir itu”. (Al-Mu’minuun :117).

Katakanlah, Siapakah Tuhan Langit & Bumi? (QS.13;16)

Wa’alaikum sallam warohmatullahi wabarokatuh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Walahaulawala Quwwata illabilla hil ‘aliyil ‘azhim. Allahumma sholli ‘ala Muhammad, wa ‘ala ali Muhammad. Astaghfirullahal ‘azhim wa atubu ilaih.

[ Agus Mustofa @amustofa09 30/Oct/2014]

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: