Ciri-ciri Wanita Ahli Surga

 

Muslimah baca quran putih

Muslimah itikaf

Pengantin sholat

Sudah tahu belum ciri2 wanita ahli Surga? Apa kita akhwat muslimah termasuk didalamnya? Mau pastinya! Simak ya…

Di antara ciri-ciri wanita ahli Syurga adalah :
1. Bertakwa.

2a. Beriman kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat,..

2b. …dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.

3a. Bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya,…

3b. …mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan, dan naik haji bagi yang mampu.

4a. 4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah,..

4b. … jika dia tidak dapat melihat Allah, dia mengetahui bahwa Allah melihat dirinya. #CiriWanitaAhliSurga

5a. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah, tawakkal kepada Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya,

5b. takut terhadap adzab Allah, mengharap rahmat Allah, bertaubat kepada-Nya,

5c. dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.

6a. Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah ketika sendiri ..

6b. atau bersama banyak orang dan berdoa kepada Allah semata.

7. Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat

8a. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk,..

8b. serta berbuat baik terhadap haiwan ternak yang dia miliki.

Senjata umat muslim adalah “Doa”. Berdoalah, Niscaya Allah akan kabulkan.

9b. …menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang mendhaliminya

9a. Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, memberi kepada orang,..

10. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan memaafkan manusia.

11. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.

12. Menjaga lisannya dari perkataan dusta, saksi palsu dan menceritakan keburukan orang lain (ghibah).

“Orang yang tidak bisa menguasai matanya (pandangannya) maka hatinya takkan ada harganya.” (Ali bin Abi Thalib)

13. Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.

14. Berbakti kepada kedua orang tua.

15. Menyambung silaturahim dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh.

Semoga para ukhti shalihat menjadi bagian dari #CiriWanitaAhliSurga yang kelak dikumpulkan Allah di dalam JannahNya. Aamiin…

by: @CelotehMuslim

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: