Faedah SHALAWAT by @tahajud

 

Muhammad 7

 

Muhammad bulat merah

 

Faedah SHALAWAT

Faedah #shalawat diambil dari kitab “jala’ul afham” nya Al-Imam Ibnul Qayyim, yaitu:

1. Merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah & mencocoki terhadap apa yang Dia lakukan berupa shalawat terhadap Nabi SAW.

2. Mencocoki para malaikat yang juga menyampaikan shalawat atas Nabi.

3. Orang yang mengucapkan 1 shalawat kepada Nabi SAW akan mendapatkan 10 shalawat dari Allah SWT.

4. Pelakunya akan diangkat sebanyak 10 derajat, ditulis untnya 10 kebaikan & dihapuskan darinya 10 keburukan.

5. Apabila dibaca sebelum memanjatkan do’a, maka akan sangat memungkinkan untuk diijabahinya do’a itu.

6. Menjadi penyebab untuk mendapatkan syafa’at.

7. Menjadi sebab untuk diampuninya dosa-dosa.

8. Merupakan sebab Allah memberikan kecukupan bagi kebutuhan seorang hamba

9. Shalawat akan mendekatkan kedudukan seorang hamba dengan Nabi SAW nanti pada Hari Kiamat.

10. Shalawat disejajarkan dengan shadaqah kepada orang yang kesusahan. #

11. Shalawat merupakan salah satu sebab terpenuhinya hajat.

12. Dengan bershalawat kepada Nabi SAW, maka Allah & para malaikat juga akan bershalawat terhadapnya.

13. Merupakan pembersih dan penyucian bagi orang yang melakukannya.

14. Merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kabar gembira dengan surga menjelang meninggal dunia.

15. Menjadi sebab terbebasnya seseorang dari huru-hara pada Hari Kiamat.

16. Nabi akan membalas menyampaikan shalawat & salam kepada orang yang mengucapkannya terhadap beliau.

17. Ia menjadi sebab untuk teringatnya sesuatu yang terlupakan.

18. Merupakan . sebab untuk baiknya suatu majlis & dapat menyelamatkan dari buruknya majlis yang tidak disebut didalamnya nama Allah.

19. Menjadi penyebab hilangnya kefakiran.

20. Meniadakan predikat bakhil pada seorang hamba.

21. Dapat menjadikan pelakunya terbimbing untuk menuju jalan ke Surga.

22. Menjadikan sebab terpancarnya cahaya bagi seorang hamba, ketika melewati ash-Shirath (jembatan di Hari Kiamat).

23. Menjadikan seseorang dapat terbebas dari tabiat yang keras dan kasar.

24. Merupakan penyebab untuk keberkahan terhadap diri, amal dan umur orang yang mengucapkannya.

25. Menjadikan penyebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah.

26. Shalawat dapat menjadikan seseorang terus-menerus mencintai Rasulullah & bahkan akan selalu bertambah cintanya.

27. Ia akan menjadikan seorang hamba mendapatkan hidayah dan menghidupkan hati.

Demikian beberapa faedah bershalawat. Mari kita amalkan bersama. #shalawat#

by @tahajud

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: