Orang-Orang Yang Didoakan Oleh Malaikat

angel-lg

Anggel

 

Orang-Orang Yang Didoakan Oleh Malaikat

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan ALLAH dari cahaya, senantiasa menyembah ALLAH, tidak pernah mendurhakai perintah ALLAH serta senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak”, Maha Suci ALLAH. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-NYA dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-NYA. ALLAH mengetahui segala sesuatu yang dihadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai ALLAH, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-NYA. (QS. Al-Anbiyya’ [21]: 26-28)

Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berhenti bertasbih memuji ALLAH SWT siang dan malam.

Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. (QS. Al-Anbiyya’ [21]: 20)

Dan sesungguhnya, makhluk yang mulia ini juga selalu beristighfar untuk memohon ampunan kepada ALLAH untuk hamba-hamba-NYA yang beriman. Agar ALLAH mengampuni kesalahan–kesalahan dan dosa-dosa manusia.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas (karena kebesaran Tuhan) dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhan-nya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa sesungguhnya ALLAH DIA-lah Yang Maha Pengampun lagi Penyayang. (QS. Asy-Syuraa [42]: 5)

(Malaikat-malaikat) yang memikul ‘Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-NYA serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): “Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga ‘Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. Al-Mu’min [40]: 7-9)

Siapa sajakah orang-orang yang beruntung didoakan oleh para malaikat? Berikut ini adalah golongan orang-orang yang beruntung tersebut:

1. Orang Yang Tidur Dalam Keadaan Bersuci
Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa ‘Ya ALLAH, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci”. (Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/37)

2. Orang Yang Sedang Duduk Menunggu Waktu Sholat
Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah salah seorang diantara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya ‘Ya ALLAH, ampunilah ia. Ya ALLAH sayangilah ia’”. (Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Muslim no. 469)

3. Orang-orang Yang Berada Di Shaf Barisan Depan Di Dalam Sholat Berjama’ah
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya bershalawat kepada (orang-orang) yang berada pada shaf-shaf terdepan”. (Imam Abu Dawud (dan Ibnu Khuzaimah) dari Barra’ bin ‘Azib ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud I/130)

4. Orang-orang Yang Menyambung Shaf Pada Sholat Berjama’ah (tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf)
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat selalu bershalawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf”. (Para Imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dari Aisyah ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/272)

5. Para Malaikat Mengucapkan ‘Amin’ Ketika Seorang Imam Selesai Membaca Al Fatihah
Rasulullah saw. bersabda, “Jika seorang Imam membaca ‘ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh dhaalinn’, maka ucapkanlah oleh kalian ‘aamiin’, karena barangsiapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu”. (Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 782)

6. Orang Yang Duduk Di Tempat Sholatnya Setelah Melakukan Sholat
Rasulullah saw. bersabda, “Para malaikat akan selalu bershalawat (berdoa) kepada salah satu diantara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat dimana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudhunya, (para malaikat) berkata, ‘Ya ALLAH ampunilah dan sayangilah ia’”. (Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al Musnad no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini)

7. Orang-orang Yang Melakukan Sholat Shubuh dan ‘Ashar Secara Berjama’ah
Rasulullah saw. bersabda, “Para malaikat berkumpul pada saat sholat Shubuh lalu para malaikat (yang menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas malam hari hingga shubuh) naik (ke langit), dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat ‘ashar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari (hingga sholat ‘ashar) naik (ke langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal, lalu ALLAH bertanya kepada mereka, ‘Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?’, mereka menjawab, ‘Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat’”. (Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Al Musnad no. 9140, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir)

8. Orang Yang Mendoakan Saudaranya Tanpa Sepengetahuan Orang Yang Didoakan
Rasulullah saw. bersabda, “Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata ‘aamiin dan engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan’”. (Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda’ ra., Shahih Muslim no. 2733)

9. Orang-orang Yang Berinfak
Rasulullah saw. bersabda, “Tidak satu hari pun dimana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya, salah satu diantara keduanya berkata, ‘Ya ALLAH, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak’. Dan lainnya berkata, ‘Ya ALLAH, hancurkanlah harta orang yang pelit’”. (Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 1442 dan Shahih Muslim no. 1010)

10. Orang Yang Sedang Makan Sahur
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya ALLAH dan para malaikat-Nya bershalawat (berdoa ) kepada orang-orang yang sedang makan sahur” Insya ALLAH termasuk disaat sahur untuk puasa “sunnah”. (Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath Thabrani, meriwayaatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhiib wat Tarhiib I/519)

11. Orang Yang Sedang Menjenguk Orang Sakit
Rasulullah saw. bersabda, “Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali ALLAH akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bershalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga shubuh”. (Imam Ahmad meriwayatkan dari ‘Ali bin Abi Thalib ra., Al Musnad no. 754, Syaikh Ahmad Syakir berkomentar, “Sanadnya shahih”)

12. Seseorang Yang Sedang Mengajarkan Kebaikan Kepada Orang Lain
Rasulullah saw. bersabda, “Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah diantara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain”. (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily ra., dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab Shahih At Tirmidzi II/343)

Sungguh betapa beruntungnya kita (manusia) jika termasuk ke dalam golongan orang-orang yang di doakan oleh para malaikat. Semoga ikhtiar kita dapat membawa diri kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Amin yaa ALLAH..

*Dari berbagai sumber*

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: