* Mutiara Jum’at* By : [Abdullah Sholeh Hadrami]

 

Salam Jumaat penghulu segala hari

Al -Khafi tips

Jumaat amalan rose pink

Quran sahabat karib

Jumaat perbanyak sholawat

 

* Mutiara Jum’at*

Setiap muncul rasa malas untuk berbuat kebajikan, katakanlah dalam diri Anda mungkin amal inilah yang akan menjadikanku masuk surga..

* Jum’at dan Shalawat *

Perbanyak bershalawat kepada kekasih hati, Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam..

“Sesungguhnya orang yang paling utama (untuk berkumpul dan dekat) denganku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bershalawat kepadaku”.

[HR. At-Tirmizdi, Ibnu Hibban dalam ‘Shahihnya’ dan Abu Ya’la dalam ‘Musnadnya’. Al-Albani menyatakan ‘Hasan’ dalam ‘Shahih Al-Jami’ dan ‘Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib]

* Jum’at dan Al-Kahfi *

Disunnahkan Membaca Surat ke 18, Al-Kahfi Setiap Hari Jum’at, Boleh Juga Malam Jum’at.. Jangan Lupa Mengambil Pelajaran Darinya..

Mengapa Membaca Surat 18 Al-Kahfi Setiap Jum’at..?

Agar supaya tertanam dalam hati kita 4 kisah sehingga kita waspada dari 4 fitnah..!

1- Kisah Ash-habul Kahfi (ayat 9-26) agar kita waspada dari fitnah agama.

2- Kisah si kaya dan si miskin (ayat 32-44) agar kita waspada dari fitnah harta.

3- Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidlir -Alaihimas Salam (ayat 60-82) agar kita waspada dari fitnah ilmu.

4- Kisah Dzul Qornain (ayat 83-98) agar kita waspada dari fitnah kedudukan.

Solusinya..?

Iman kepada hari kebangkitan..!

“Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at, niscaya akan memancar cahaya terang yang menyinari dirinya di antara kedua Jum’at”.

(HR. Al-Hakim (2/399), Al-Baihaqi (3/249).

Berkata Ibnu Hajar dalam takhrij Al-Adzkar: “Hadits Hasan”.
Beliau juga berkata: “Ini adalah hadis paling kuat tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi”.

Lihat “Faidlul Qadir” (6/198).
Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam “Shahih Al Jami’ (6470).”

* Tiada Hari Tanpa Al-Quran..*

Ajarkan kepada anakmu Al-Qur’an, maka Al-Qur’an akan mengajarkan kepada anakmu segala sesuatu..!

* Ajarkan Kepada Anakmu Cinta Rasul..*

Para Sahabat Nabi dahulu mengajarkan sirah Nabi kepada anak-anak mereka seperti mengajarkan surat dari Al-Qur’an..

“Dahulu diajarkan kepada kami ‘Maghozi Nabi’ (sirah Nabi) sebagaimana diajarkan kepada kami surat dari Al-Qur’an”
[Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radliyallahu ‘anhum]

Mengajarkan Kepada Anak-Anak Cinta Sahabat Nabi SAW.

Berkata Al-Imam Malik rahimahullah:
“Para salaf dahulu mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta Abu Bakar dan Umar seperti mereka mengajarkan surat dari Al-Qur’an”
[Riwayat Ibnu ‘Asakir dalam ‘Tarikh Damaskus’]

[Abdullah Sholeh Hadrami]

Comments are closed.

%d blogger menyukai ini: